دوره های فعال در پارسان الکترونیک

دوره اموزشی بیوتکنولوژی (9تا12)

دوره اموزشی بیوتکنولوژی (9تا12)

دوره اموزشی ICDL دبیرستان

دوره اموزشی ICDL  دبیرستان

دوره اموزشی اسکرچ (9تا12 سال)

دوره اموزشی اسکرچ (9تا12 سال)

دوره اموزشی روبیک( 9تا12سال)

دوره اموزشی روبیک( 9تا12سال)

دوره اموزشی ICDL دبستان

دوره اموزشی ICDL دبستان

دوره اموزشی مجسمه سازی (6 تا9 سال)

دوره اموزشی مجسمه سازی (6 تا9 سال)

دوره اموزشی روبیک (6_9سال )

دوره اموزشی روبیک (6_9سال )

دوره اموزشی خلاقیت 3

دوره  اموزشی خلاقیت 3

اموزش رباتیک ( 9 الی 12سال)

اموزش رباتیک ( 9 الی 12سال)

اموزش خلاقیت (3تا6)

اموزش خلاقیت (3تا6)

اموزش الکترونیک مقدماتی (9تا12)

اموزش الکترونیک مقدماتی (9تا12)

اموزش چرتکه (6تا12)

اموزش چرتکه (6تا12)

اموزش نقاشی (6تا9)

اموزش نقاشی (6تا9)

دوره آموزشی رباتیک (6تا9سال)

دوره آموزشی رباتیک (6تا9سال)

اموزش نقاشی 6تا9

اموزش نقاشی 6تا9

اموزش قصه گویی (6تا9)

اموزش قصه گویی (6تا9)